GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Özel Tiyatrolara Yapılan Yardımlarda Yeni Rekorlar!

ÖZEL TİYATROLARA YAPILAN YARDIMLARDA

YENİ REKORLAR!


           Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2021-2022 sanat sezonu için 508 özel tiyatro başvuru yapmış, eksik belgelerini süresi içinde tamamlamayan 36 özel tiyatro dışında kalan 298 profesyonel, 109 çocuk oyunu ve 65 geleneksel kategoride olmak üzere bu zamana kadarki en yüksek başvuru sayısı olan toplam 472 özel tiyatronun projesi değerlendirmeye alınmıştır.

 

          Değerlendirme Komisyonu, bu zamana kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek miktar olan toplam 13.500.000.-TL ödeneğin,254 profesyonel, 109 çocuk oyunu, 65 geleneksel olmak üzere toplam 428 özel tiyatro ilebu zamana kadar bir sanat sezonunda destek sağlanan en yüksek sayıda projeye dağıtılmasına karar vermiştir.

 

          Değerlendirme Komisyonunun bu kararı ile başvuruların %90’ından fazlasına müspet yanıt verilerek bu alanda da yeni bir rekor kırılmıştır. 

         

          Değerlendirme Komisyonu tarafından, Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek amacıyla son yıllarda olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine öncelik verilmiş, profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen projelerden Türk oyun yazarlarına ait olanlarına bütçe imkânları çerçevesinde ek bir maddi katkı yapılması sağlanmıştır. Bu uygulamanın, son yıllarda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne başvuru yapan özel tiyatroların daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih etmesine neden olduğu ve bunun sonucunda da Türk tiyatrosunun gelişmesine önemli bir katkı sağlandığı görülmektedir.

         

          2021-2022 sanat sezonu için destek sağlanan projelere ilişkin bilgilere Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün www.guzelsanatlar.gov.tr adresindeki resmî internet sitesinden ulaşılması mümkündür.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 Bakanlığımızca maddi destek sağlanan projeler için ilgili kategorinin üzerine tıklayınız.

 

PROFESYONEL TİYATROLAR.xls   İndirmek için linke tıklayınız.

ÇOCUK OYUNU TİYATROLARI.xls İndirmek için linke tıklayınız.

GELENEKSEL TİYATROLAR.xls İndirmek için linke tıklayınız.