GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


“Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması” Seçici Kuruluna İlişkin Duyuru

“Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması” Seçici Kuruluna İlişkin Duyuru

 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca; ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak amacıyla “Bir ben vardır bende, benden içeri” konulu “Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenmiştir.

 

Söz konusu yarışmanın değerlendirmesi; seçici kurulda yer alan her bir üye tarafından çevrimiçi (online) ortamda bireysel olarak gerçekleştirilecektir. Değerlendirme sonuçları Bakanlık internet sayfalarından ayrıca duyurulacaktır.

 

Seçici kurul aşağıda adı geçen üyelerden oluşturulmuştur:

ASİL ÜYELER        

Prof. Dr. Nadire Şule ATILGAN  (Sanatçı, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)

Prof. T. Melih GÖRGÜN (Sinop Bienali Kurucusu, Akademisyen)

Günseli KATO (Sanatçı)

Hüsamettin KOÇAN (Sanatçı, Baksı Müzesi Müdürü)

Prof. Tansel TÜRKDOĞAN (Sanatçı, Akademisyen)

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Ömer Faruk BELVİRANLI (Güzel Sanatlar Genel Müdürü V.)

Dr. Alper ÖZKAN (Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı)