GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Sözleşmeli Sanatçı Alımına İlişkin Duyuru

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 8’inci maddesi kapsamında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nda 31/12/2021 tarihine kadar istihdam edilmek üzere sınavı kazanan asil ve yedek adaylar aşağıda belirtilmiştir.