GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Banka Promosyonu Ihale Şartnamesi

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZIĞI KOROSU MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYON İHALE NUMARASI:

 

1-             A- KURUM ADI                                                              : Ankara Devlet Klasik Türk Müziği                                                                                                               Korosu Müdürlüğü

 

B- ADRESİ                                                                                   : Hacı Bayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı Yeni C.S.O Binası A. Blok No:38 Ulus/ANKARA

 

C- TELEFON NUMARASI                                                       :

      FAKS NUMARASI                                                               :

 

2-      IHALE KONUSU                                                               : Banka Promosyon İhalesi

3-      İHALE USULÜ                                                                  : Kapalı Zarf, Açık Artırma Usulü

4-      KURUMDAÇALIŞANPERSONEL                               : 91 Kişi

5-      KURUMPERSONELİNİN AYLIK NAKİTAKIŞI      : Maaş ( 597.785,63 TL)

  İkramiye(550.430,61 TL)

 

6-      PROMOSYON İHALESİNİN YAPILCAĞI YER        : Yeni C.S.O Binası Ankara Devlet               Klasik Türk Müziği Korosu Toplantı Salonu                                                                                           

7-        PROMOSYON İHALESİ TARİH VE SAATİ               :11/06/2021 Cuma Günü Saat:10.30

 

 

A-    GENEL ŞARTLAR

 

1-                    Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğünde 91 personel bulunmakta olup, ( Maaş + Ücret) 15/05/2021 tarihi itibariyle Aylık 12 x Maaş ve 6 x İkramiye yaklaşık Nakit Akışı 1.148.216,24 TL. bulunmaktadır.

     ( Bu miktarlara diğer ödemeler dahil edilmemiştir.)

2-              Komisyonumuz ihale tekliflerini personelimizin izinli olduğu günlerde işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan, bankalara vermeyi esas almaktadır. İhaleyi kazanan bankanın yeni C.S.O binasına ' bir ATM koyması öngörülmektedir.

3-             Kurumca ; Personelin Maaş ödemeleri her aybaşından ilk iş günü önce Bankada bulunan Kurum/Birim hesaplarına aktarır. Banka bu ödemeleri personel hesaplarına her ayın 15'nin başladığı gece saat 00.01'de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Ücret ve diğer ödemeler ise, banka listesinin/ EFT' nin yapıldığı gün aynı anda hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirilir.

4-                   Müdürlüğümüz personelinin maaş ve diğer ödemeleri 91 Kişiyi kapsamakla birlikte Müdürlüğümüze (sözleşme başlangıç tarihine kadar yeni alınacak personel de hakları saklı kalmak kaydıyla)  otomatik olarak bu sözleşme kapsamına dahil olacaktır. Bankanın sigorta hizmetleri ücretlerinde indirim kolaylığı sağlaması /Ev-Otomobil vb.) indirim miktarının sözleşmede belirtilmesi.

 

5-                Banka Promosyonu ihalesine katılacak olan Bankalar; anlaşma süresince ATM, Ek Kart ve Kredi Kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü personelinden Yıllık kart ücreti ile İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından anlaşma süresince Aylık veya Yıllık Hesap İşletim Ücreti işlem Masrafı, Kart Aidatı Üyelik Ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf talep etmeyecektir.

6-             Personelin anlaşmalı bankadan ihtiyaç kredisi kullanılması durumunda gerekli kolaylık sağlanarak masraf alınmayacak ve kefil istenmeyecektir. Sicil affına uğramış personelin de dikkate alınması öngörülecektir.

7-             Anlaşma yapılacak olan Banka; Promosyon ödemelerini anlaşmanın başlangıç tarihinden itibaren ilk maaş ödemesinden sonra en geç (1) hafta içinde Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü personelinin maaş hesaplarına yatırılacaktır. İlk maaş en geç 15/07/2021 tarihinde başlayacaktır. Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi Banka tarafından 2 (iki) işgünü içerisinde Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü ihale Komisyonu'na yazılı ve ayrıntılı olarak bildirmek zorundadır.

8-                   Banka Promosyonu İhalesine katılacak olan Bankalar; Kurum personeline ATM' lerini ve ortak nokta ATM'lerini herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.

9-                   Anlaşma yapılacak olan Banka; Maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM'lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.

10-             Anlaşma yapılacak olan bankanın ATM cihazında oluşacak arıza ve para bitimi durumunda Bankaya bildirilmesinden 2 saat içinde hizmetin devamı sağlanacaktır.

 

11-                  Banka Promosyonu İhalesine katılacak olan Bankalar; Kurum personelinin sayısını da dikkate alarak bankanın bankamatik sayısını kurum personeline yetecek oranda bulunduracaktır.

12-                   Anlaşma yapılacak olan banka ile sözleşme süresi 3 yıldır. (36AY)

 

13-             Promosyon miktarı 1 defada peşin ödenecektir,

 

 

14-             Banka Promosyonu İhalesine katılacak olan Bankalar; Kurum personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecektir. Hesap açma işlemleri personelin kendi kurumuna gönderilen banka personelleri tarafından her personel adına Vadesiz Maaş Hesabı ve personelin isteği halinde Ek Hesap ve Fon Hesabını Banka açmak zorundadır.

 

15-          Havale ve EFT işlemlerinden 10.000 TL. ’ye kadar ücret alınmayacaktır.

 

 

 

16-              Personelin yazılı talimatı olmadan Kredi Kartı düzenlenemez ve maaş Hesabından başka                hesap açılamaz.

 

17-              Anlaşmalı Banka; Anlaşma süresince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini bu şartname hükümleri dışında başka bir amaçla kullanamaz.

 

B-  TEKLİFİN SUNULMASI

 

18-                     Banka Promosyon İhalesi kapalı zarf, açık artırma usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde, Bankanın Adı, Tam adresi, Yetkili kişinin imzası ve kaşesi bulunacaktır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Teklifler, Promosyon ihale gün saatine kadar" Teklif Alındı Belgesi" karşılığında Promosyon İhalesi Komisyon Başkanı Emre AYGAN’a teslim edilecektir. Belirtilen kriterlere uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen saate kadar verilen teklifler sırayla açılacak ve Teklif Tutanağına kaydedilecektir.

19-             Banka Teklif Mektubu ekinde ; Türkiye genelinde şube sayısı Ankara İl Merkezinde bulunan şube sayısı, ATM sayısı ve personel sayılarını içeren bilgileri yazılı olarak sunacaktır.

 

C-  TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

20-              İstekliler tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler ilk teklif olup, teklifler komisyon tarafından değerlendirildikten sonra, komisyonca uygun görülen miktarda açılış fiyatıyla en yüksek teklifi veren ve komisyonun uygun göreceği ( Türkiye Genelindeki Şube Sayısı, İl Merkezindeki Şube, ATM Sayısı ve Personel Sayısı vb. ) 3 (Üç) Banka belirlenecektir.

21-               Açık artırma; Komisyonca belirlenen Bankaların daha önce Kapalı Zarf ile verdikleri en yüksek fiyattan düşük olmamak üzere teklif verilir.

22-             Banka Promosyon ihale Komisyonu gerek gördüğünde ihaleyi yapıp yapmamakta veya yenilemekte yetkilidir.

23-                   Bu ihale tekliflerinin değerlendirilmesi şartnamede belirtilen tüm şartlar kabul edildiği ve promosyon verilen en yüksek fiyat teklifi veren ve Komisyonun uygun gördüğü bankaya verilecektir. İhale üzerinde kalan Bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir ihaleyi kazanan banka bu davetin tebliğ tarihini izleyen 5 (beş )gün içinde Şartnameye uygun olarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğünde imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici Banka Sözleşmesinin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemleri hazır hale getirecektir.

 

D-  CEZAİ HÜKÜMLER

 

24-             İhale sonucunda Promosyon İhalesini kazanan bankanın Protokol ( Sözleşme)imzalamaya yanaşmaması halinde ihale sonucunda verdiği Teklifin % 30 ( Yüzde otuz) `u kadar ceza ödemeyi kabul eder.

25-             Anlaşmalı Banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle sorumludur.

26-             Anlaşmalı banka, yükümlülüklerini getirmediği takdirde; 1.defa uyarılır. 2. defa tekrarında promosyon bedelinin %10 ( Yüzde onu )'u oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3. tekrarında ise, sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Banka promosyon miktarının % 30'u kadar ceza ödemeyi kabul eder.

           Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.