GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


“Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması” Seçici Kuruluna İlişkin Duyuru


Kültür ve Turizm Bakanlığınca; ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla “Coğrafya Kaderdir” konulu “Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenmiştir.

Söz konusu yarışmanın değerlendirmesi; seçici kurulda yer alan her bir üye tarafından çevrimiçi (online) ortamda bireysel olarak gerçekleştirilecektir. Değerlendirme sonuçları Bakanlık internet sayfalarından ayrıca duyurulacaktır.

Seçici kurul aşağıda adı geçen üyelerden oluşturulmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcileri

Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ (Güzel Sanatlar Genel Müdürü)

Dr. Alper ÖZKAN (Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı)

Akademik/Sanatçı Üyeler

Prof. Gülçin AKSOY ÖZDEMİR (Akademisyen, sanatçı)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN (Akademisyen, Sanatçı)

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Gülveli KAYA (Akademisyen, Sanatçı)

Yeditepe Üniversitesi Güzel Fakültesi Dekanı

Prof. Balkan Naci İSLİMYELİ (Akademisyen, Sanatçı)

Hülya YAZICI (Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı, Sanatçı)