GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Stajyer Sanatçı Giriş Sınavı Sonuç Duyurusu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında 05-29 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılan Stajyer Sanatçı Giriş Sınavı sonuçlarına ilişkin liste aşağıda sunulmuş olup; asil ve yedek stajyer sanatçı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

  1. Sınavda başarılı sayılarak ataması yapılacak adayların en geç bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde atamaya esas belgelerle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mah. Hipodrom Cad. No: 6/33 06070 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya başkası aracılığıyla ya da posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihinin (ilanın yayınlandığı tarihten itibaren on beşinci günün) mesai saati bitimine kadar Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü evrak birimine ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra evrak birimine ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır. İstenilen belgelerden 3, 4, 5 ve 6. sırada belirtilenlerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli Sicil Belgesi ile yerleşim yeri belgesinin ilan tarihi veya sonrasına ait olması)
  2. Süresi içinde müracaat etmeyen ve istenen belgeleri tam olarak ibraz etmeyen adayların atamaları yapılmaz. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

  • 1-Nüfus Cüzdanının onaylı örneği,
  • 2-Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,
  • 3-Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı), (E-Devlet üzerinden de alınabilir),
  • 4-Sağlık Raporu (Asıl), (Hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB)),
  • 5-Yazının tebliğ tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)
  • 6-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden de alınabilir)
  • 7-6 adet vesikalık fotoğraf (4.5 x 6 cm),
  • 8-Mal Bildirimi (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü  olarak doldurulacak ve aday tarafından ilgili bölüm imzalanacaktır.)

NOT: COVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında başvuruların posta yolu ile yapılması tercih edilmekte olup postada yaşanacak aksaklıklar göz önüne alınarak evrak teslimine ilişkin takibin makul bekleme süresi sonunda aşağıda belirtilen iletişim numaralarından yapılması gerekmektedir.Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:        

İnsan Kaynakları Şubesi Müdürlüğü                      0312 470 58 40-29-31-32-33