GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


“Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması” Seçici Kuruluna İlişkin Duyuru


Kültür ve Turizm Bakanlığınca; genç tasarımcılara yakın tarihimiz konusunda farkındalık yaratmak amacıyla “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılı”na İthafen “Hâkimiyet-i Millîye” konulu "Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması" düzenlenmiştir.

Söz konusu yarışmanın seçici kurul değerlendirmesinin çevrimiçi (online)  olarak Mart ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup seçici kurul aşağıda adı geçen üyelerden oluşturulmuştur.

Yarışmanın askı süreci ve nihai sonuçlar Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü internet sayfasından ayrıca duyurulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi

Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ(Güzel Sanatlar Genel Müdürü)

Akademik/Sanatçı Üyeler

     1- Prof. Dr. Uğur ATAN

Selçuk Üniversitesi /Güzel Sanatlar Fakültesi / Grafik Bölümü

2- Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN

Ankara Üniversitesi /Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü

3- Doç. Dr. Serdar PEHLİVAN

Hacettepe Üniversitesi /Güzel Sanatlar Fakültesi / Grafik Bölümü

4- Prof. Sema Ilgaz TEMEL

Marmara Üniversitesi /Güzel Sanatlar Fakültesi / Grafik Bölümü