GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


CSO Stajyer Sanatçı Sınavı Aday Listesi Duyurusu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Stajyer Sanatçı Giriş Sınavı Adaylarına Duyuru;

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Stajyer Sanatçı Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste aşağıda yer almaktadır.

Sınavlar, 05/08/2020 günü saat 10:00'da başlayacak olup; adaylar aday numarası sırasına göre sınava gireceğinden, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (10  adet) ve sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını (Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği, T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş, Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formunun ıslak imzalı aslı) ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir.

Sınav, Talatpaşa Bulvarı No:38 ALTINDAĞ/ANKARA adresindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonunda yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.