GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


20. Devlet Türk Sanatları Yarışması II. Bölüm Eser Toplama DuyurusuDUYURU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması II. Bölüm kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi; yarışma dâhilindeki kategorilerde -Çini, Ebru, Kalemişi, Katı'- verilen başvuru eserlerinin hassasiyeti ve zarar görebilme olasılığı değerlendirilerek toplama merkezine bizzat başvuru sahibi tarafından teslim edilmesi tercih edilmektedir.

Ancak bu yıl dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan koronavirüs pandemi şartları göz önünde bulundurularak transfer sürecinde oluşabilecek tüm olumsuzluklara ilişkin sorumluluk başvuru sahibine ait olmak koşuluyla başvuru eserleri, toplama merkezine kargo yoluyla gönderilebilecektir. Tüm kargo masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır. Çevrimiçi başvurunun son adımı olan başvuru formunun bir çıktısı başvuru eserinin arkasına yapıştırılarak kargo yoluyla gönderilecektir.  

Kargo yolu ile eserlerini göndermeyi tercih eden başvuru sahipleri, eserlerinin zarar görmemesi için tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Başvuru eserlerinin kargo ile taşınması sırasında olası zarar-ziyan ya da hasar nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile personeli ve toplama merkezi ile personeli herhangi bir biçimde sorumlu olmayacaktır. Zarar-ziyan ya da hasarın gerçekleşmesi halinde zarar ve ziyanın tazmini ve giderilmesine ilişkin olarak adı geçen Bakanlık ile Genel Müdürlük’ten ve toplama merkezi ile personelinden herhangi bir hak ya da alacak talebinde bulunulmayacaktır.

 

Eser Toplama Merkezi Adresi: CSO -Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası- Konser Salonu Talatpaşa Bulvarı, No:38 (Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu yanı), 06330 Opera / Ankara

Başvuru eserlerinin, 01/07/2020 - 07/08/2020 tarihleri arasında hafta içi 10:00 - 12:30 / 14:00 - 16:50 saatleri arasında toplama merkezine ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru için adresine tıklayınız <------>    gorselsanat.ktb.gov.tr