GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Özel Tiyatroların Başvuruları

 

 

ÖZEL TİYATROLARIN BAŞVURULARI 1 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK

 

 

          Bakanlığımızca, tiyatro sanatının yaygınlaşıp sevilmesini sağlamak, Türk oyun yazarlarını teşvik etmek, oynanan oyunların kalitesini yükseltmek ve bu yolla da Türk tiyatrosunun gelişmesini desteklemek amacıyla özel tiyatroların projelerine 2020-2021 sanat sezonuna yönelik yapılacak yardımlar için başvurular 1 Temmuz 2020 tarihinde başlayacaktır.

 

          E-devlet sistemi üzerinden online olarak alınacak başvurular 31 Temmuz 2020 tarihine kadar kabul edilecektir.

 

          Geçtiğimiz Mayıs ayında Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile günün koşulları ve sektörden gelen talepler de göz önünde bulundurularak bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

 

          Yapılan düzenlemeler ile özel tiyatrolar kurumsallaşmaya ve profesyonelleşmeye teşvik edilmiş; sigortalı istihdam bir değerlendirme ölçütü haline getirilerek sektör çalışanlarının hakları ön plana çıkarılmış; başvuru tarihleri öne çekilerek yardımların sanat sezonu başlamadan açıklanması amaçlanmış; yönetmelikteki yardım miktarlarının üst limitleri yaklaşık iki katına, yardım oranlarının üst limiti de %70’e çıkarılmıştır. Bununla birlikte, somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları için verilen sanatçı tanıtım kartına sahip olan “geleneksel” kategorideki kişilerin de destekleri arttırılarak devam edecektir.

 

Destek miktarlarının ve destek üst limitlerinin arttırılmış olması, hem izleyicilerin daha nitelikli oyunlarla buluşmasını; hem özel tiyatroların çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının daha üst seviyeye taşınmasını hem de oyuna ilişkin teklif vb gibi hak sahiplerine yapılan ödemelerin de artmasını sağlayacaktır.

  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.