GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


“Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması”nda Sergiye Giren Afiş Tasarımlarının Askıya Çıkması


Genel Müdürlüğümüzce; genç tasarımcılara yakın tarihimiz konusunda farkındalık yaratmak amacıyla “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılı”na ithafen “Hâkimiyet-i Millîye” konulu "Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması”nda Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde ilk 50’ye giren afiş tasarımları belirlenmiştir.

Yarışma şartnamesinde de açıkça belirtildiği üzere:

• “Yarışmacı gönderdiği afiş tasarımının özgün ve kendisine ait olduğunu, biçimsel olarak başka bir kaynaktan alınmadığını veya benzemediğini taahhüt etmelidir. Seçici kurul; değerlendirme aşamasında veya sonucunda başka bir tasarımdan görsel olarak intihal, direkt alıntı veya aşırı benzerlik olduğunu tespit ettiği çalışmaları yarışmadan çıkarabilecektir.

• Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda, sergiye giren afişlerin  kamuoyuyla paylaşılması, tasarımların 3 gün süre boyunca askıda kalması, tasarımlarda görsel olarak intihal, direkt alıntı veya aşırı benzerlik konusunda itiraz olduğunda veya tespit edildiğinde söz konusu tasarım/tasarımların listeden çıkartılıp çıkartılmamasına ve gerek görüldüğü takdirde ikinci bir askı sürecinin devam edip etmeyeceğine Seçici Kurulca karar verilir.

  • Başvuru eserinin daha önce sergilendiğinin ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.”

Bu süreçte şartname hükümleri doğrultusunda, ilk 50’ye giren afiş tasarımlarının Bakanlığımız web sitesinde kamuoyuyla paylaşılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda tasarımlar 3 gün boyunca askıda kalacaktır.

-İlk 50’ye giren tasarımlar içerisinden; daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye girmiş olan veya ödül alan tasarımların tespiti durumunda veya başka bir tasarımdan görsel olarak intihal, direkt alıntı veya aşırı benzerlik konusunda  itiraz olursa, benzerliklerin açıkça görüleceği görseller ile görsellerin nereden alındığını belirten web bağlantılarının 20.03.2020 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda isimleri belirtilen irtibat kişilerine e-posta ile bildirilmesi gerekmektedir. Söz konusu itirazlar, seçici kurulu tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunursa itiraz edilen afiş tasarımlar listeden çıkartılacaktır.

 

İrtibat Kişileri:

Sıdıka YILMAZ : (sidika.yilmaz@ktb.gov.tr) 0542 601 28 88

Berrak AYDEMİR: (berrak.dikmen@ktb.gov.tr) 0533 416 17 96


4. Afiş Tasarım Yarışması Görsel Listesi.pdf