GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Duyuru

DUYURU

 

 

26.12.2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1927 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” gereğince, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi kapsamında 2019 mali yılı için vizelenen misafir sanatçı pozisyonunda görev yapanlardan Genel Müdürlüğümüzce yapılacak değerlendirme sonucunda istihdamı uygun görülenlerle,  06.06.1978 tarihli, 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8 inci maddesi kapsamında sözleşme imzalanacaktır.

Adayların, 30/12/2019 Pazartesi günü  saat 17:00’a kadar görev yaptıkları birime, adı ve soyadının, görev yaptığı tarihlerin ve T.C. Kimlik Numarasının da yer aldığı dilekçe ile yazılı olarak başvuru yapmaları, ayrıca, başvuruya esas dilekçelerin, belirtilen tarih ve saate kadar biriminiz evrak kayıt sistemine kaydının yapılmış olması gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar yapılmayan ve/veya eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yapılan değerlendirme sonucu, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8 inci maddesi kapsamında istihdam edilmesine karar verilen personelin sözleşmeleri ilgili birimlere gönderilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 


Dilekçe Örneği İndirmek için tıklayınız.docx