GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


20. Devlet Türk Sanatları Yarışması 1. Bölüm Eser İade Duyurusu

20. Devlet Türk Sanatları Yarışması l. Bölüm Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda sergi dışında kalan eserlerin teslimi Ankara’da Mustafa Necati Kültür Evi’nde başlamıştır. Eser sahipleri, eserlerini hafta içi mesai saatleri içinde teslim alabilirler.

Başvuru eserinin öncelikle katılımcı tarafından teslim alınması tercih edilir. Eser, katılımcı tarafından teslim alınamayacağı takdirde; Ankara Mustafa Necati Kültür Evi’ndeki  görevliye “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne hitaben katılımcı tarafından yazılıp ıslak imzalanmış ve “başvuru eserinin bir başkası tarafından teslim alınacağını” bildiren bir dilekçe ile ekinde teslim alacak kişinin kimlik fotokopisiverilecektir.

 

                               Saygılarımızla.

                Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü