GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Özel Tiyatrolara Yapılan Yardımlarda Yeni Rekor!

Özel Tiyatrolara Yapılan Yardımlarda

Yeni Rekor!

          Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2019-2020 sanat sezonu için 132 profesyonel, 61 çocuk oyunu, 149 amatör ve 43 geleneksel kategoride olmak üzere toplam 385 özel tiyatro başvuru yapmıştır.

 

          Değerlendirme Komisyonu, bu zamana kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek miktar olan toplam 6.102.000.-TL ödeneğin,110 profesyonel, 53 çocuk oyunu, 51 amatör ve 42 geleneksel olmak üzere toplam 256 özel tiyatronun projesine dağıtılmasına karar vermiştir.

         

          Değerlendirme Komisyonu tarafından, Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek amacıyla son yıllarda olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine öncelik verilmiş, profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen projelerden Türk oyun yazarlarına ait olanlarına bütçe imkânları çerçevesinde ek bir maddi katkı yapılması sağlanmıştır. Bu uygulamanın, son yıllarda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne başvuru yapan özel tiyatroların daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih etmesine neden olduğu ve bunun sonucunda da Türk tiyatrosunun gelişmesine önemli bir katkı sağlandığı görülmektedir. 2019 yılında profesyonel kategoride destek sağlanan 110 özel tiyatrodan 91’inin, bir başka ifadeyle yaklaşık %83’ünün projesi Türk oyun yazarlarına ait eserlerdir.

         

  Bakanlığımızca maddi destek sağlanan projeler için ilgili kategorinin üzerine tıklayınız.Profesyonel Tiyatrolar.docx

Çocuk Oyunu Tiyatroları.docx

Amatör Tiyatrolar.docx

Geleneksel Tiyatrolar.docx