GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


5. Güncel Sanat Proje Yarışması” Seçici Kuruluna İlişkin Duyuru

“Genç Sanat: 5. Güncel Sanat Proje Yarışması” Seçici Kuruluna İlişkin Duyuru

Kültür ve Turizm Bakanlığınca; ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla “Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım” konulu “Genç Sanat: 5. Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenmiştir.

Söz konusu yarışmanın seçici kurulu, Genel Müdürlüğümüzde bir ön değerlendirme toplantısı düzenleyecek olup nihai değerlendirmeyi ise, her bir üye çevrimiçi (online) ortamda bireysel olarak gerçekleştirecektir. Değerlendirme sonuçları Bakanlık internet sayfalarından ayrıca duyurulacaktır.

Seçici kurul aşağıda adı geçen üyelerden oluşturulmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcileri

Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ (Güzel Sanatlar Genel Müdürü)

Nihat DEĞİRMENCİ (Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı V.)

Akademik/Sanatçı Üyeler

Prof. Turhan ÇETİN (Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü)

Murat PİLEVNELİ (Pilevneli Galeri Kurucusu)

Prof. Rıfat ŞAHİNER (Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü)

Prof. Tansel TÜRKDOĞAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı)

Derya YÜCEL (Küratör)