GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


“Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması”nda Sergiye Giren Afiş Tasarımların Askıya Çıkarılması

Genel Müdürlüğümüzce; grafik tasarım alanındaki yenilikçi üretimleri desteklemek ve genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen “2019 Milli Mücadele’nin 100. Yılı: Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Kongreler” konulu "Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması”nda seçici kurul değerlendirmesi neticesinde başarı ödülü, mansiyon ve sergileme alan 50 afiş tasarım belirlenmiştir.

İlgili yarışma şartnamede de açıkça belirtildiği üzere:

  • “Yarışmacı gönderdiği afiş tasarımının özgün ve kendisine ait olduğunu, biçimsel olarak başka bir kaynaktan alınmadığını veya benzemediğini taahhüt etmelidir. Seçici kurul; değerlendirme aşamasında veya sonucunda başka bir tasarımdan görsel olarak intihal, direkt alıntı veya aşırı benzerlik olduğunu tespit ettiği çalışmaları yarışmadan çıkarabilecektir.
  • Başvuru eserinin daha önce sergilendiğinin ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.”

Bu süreçte Genel Müdürlüğümüze iletilen şikâyet üzerine şartname hükümleri doğrultusunda Seçici Kurul’un ortak kararı ile 1 afiş tasarımı sergiden çıkartılmıştır.

Ayrıca, Genel Müdürlüğümüze iletilen talepler doğrultusunda, sergilemeye giren afiş tasarımların  Bakanlığımız web sitesinde kamuoyuyla paylaşılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda tasarımlar 3 gün boyunca askıda kalacaktır.

-Sergiye giren tasarımlar içerisinden; daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye giren veya ödül alan tasarımların,

-Başka bir tasarımdan görsel olarak intihal, direkt alıntı veya aşırı benzerlik konusunda itiraz olması veya tespit edilmesi halinde,

Benzerliklerin açıkça görüleceği görseller ile görsellerin nereden alındığını belirten web bağlantılarının ve kaynakların 22.04.2019 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

İrtibat Kişileri:

Sıdıka YILMAZ : 0312 4705880 (sidika.yilmaz@kulturturizm.gov.tr) 0542 601 28 88

Berrak AYDEMİR: 0312 4705879 (berrak.dikmen@kulturturizm.gov.tr) 0533 416 17 96

Sergiye Giren Afişler.pdf     indirmek için tıklayınız