GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması” Seçici Kuruluna İlişkin Duyuru

3. AFİŞ TASARIM.jpg
“2019 Milli Mücadele’nin 100. Yılı: Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Kongreler” Konulu

Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması”Seçici Kuruluna İlişkin Duyuru

Genç tasarımcıları desteklemek, yakın tarihimiz konusunda farkındalık yaratmak, Mustafa Kemal Paşa ile milli mücadele döneminde görev alan kahramanlarımızı hatırlamak, yaşatmak ve bu konuya ilişkin kalıcı eserler kazandırmak amacıyla “Genç Sanat” kapsamında “2019 Milli Mücadele’nin 100. Yılı: Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Kongreler” konulu “3. Afiş Tasarım Yarışması” düzenlenmiştir.

Söz konusu yarışmanın seçici kurul değerlendirmesinin çevrimiçi (online)  olarak Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup seçici kurul aşağıda adı geçen üyelerden oluşturulmuştur.

Değerlendirme sonuçları Bakanlık internet sayfalarından ayrıca duyurulacaktır.

Bakanlık Temsilcisi

Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ (Güzel Sanatlar Genel Müdürü)

Prof. Ayşegül İZER (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü)

Prof. Dr. Ali TOMAK (On Dokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü)

Doç. Dr. Doğan ARSLAN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü) 

Doç. Yusuf KEŞ (Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü)