GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Özel Tiyatrolar 2018-2019 Sanat Sezonu Yardımları

EN YÜKSEK ÖDENEK MİKTARI

EN FAZLA SAYIDA TİYATROYA DAĞITILDI

         Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2018-2019 sanat sezonu için 149 profesyonel, 61 çocuk oyunu, 131 amatör ve 93 geleneksel kategoride olmak üzere toplam 434 özel tiyatro başvuru yapmıştır.

           

          Özel tiyatroların başvuruları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir ALPASLAN’ın Başkanlığında, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa KURT, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Necmeddin AKBEN, Ankara Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ve Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Tahir İKİLER, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Fatih SEVDİ ve Dramaturg S. Sümeyye KARAARSLAN’dan oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiştir.

 

          Değerlendirme Komisyonu, bu zamana kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek miktar olan toplam 5.246.000.-TL ödeneğin,118 profesyonel, 48 çocuk oyunu, 41 amatör ve 54 geleneksel olmak üzere toplam 261 özel tiyatro ile bu zamana kadar bir sanat sezonunda destek sağlanan en çok sayıda projeye dağıtılmasına karar vermiştir.

         

          Değerlendirme Komisyonu tarafından, Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek amacıyla son yıllarda olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine öncelik verilmiş, profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen projelerden Türk oyun yazarlarına ait olanlarına bütçe imkânları çerçevesinde ek bir maddi katkı yapılması sağlanmıştır. Bu uygulamanın, son yıllarda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne başvuru yapan özel tiyatroların daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih etmesine neden olduğu ve bunun sonucunda da Türk tiyatrosunun gelişmesine önemli bir katkı sağlandığı görülmektedir. 2018 yılında profesyonel kategoride destek sağlanan 118 özel tiyatrodan 92’sinin, bir başka ifadeyle yaklaşık %80’inin projesi Türk oyun yazarlarına ait eserlerdir.

         

          Bakanlığımızca maddi destek sağlanan projeler için ilgili kategorinin üzerine tıklayınız.