GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


74. Devlet Resim Ve Heykel Yarışması Seçici Kuruluna İlişkin Duyuru

74. DEVLET RESİM VE HEYKEL YARIŞMASI

SEÇİCİ KURULUNA İLİŞKİN DUYURU

Kültür ve Turizm Bakanlığınca; ülkemiz sanatçılarının son eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamımıza yeni eserler kazandırmak ve buna bağlı olarak da sanatçılarımızın verimini artırmak amacıyla; 1939 yılından itibaren kesintisiz olarak devam eden ve bu yıl “Ressam Mihri Müşfik’in anısına” yapılan “Devlet Resim ve Heykel Yarışması” kapsamında “Resim Yarışması”, “Heykel Yarışması”, Özgünbaskı Yarışması” ve “Seramik Yarışması”nın 74’üncüsü düzenlenmiştir.

Sözkonusu yarışmanın seçici kurul ön değerlendirmesi çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek olup, seçici kurul aşağıda adı geçen üyelerden oluşturulmuştur.

Değerlendirme sonuçları Bakanlık internet sayfalarından ayrıca duyurulacaktır.

74. DEVLET RESİM VE HEYKEL YARIŞMASI SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

  Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi

- Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ

  Güzel Sanatlar Genel Müdürü

-Prof. Rahmi AKSUNGUR                                                             

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

-Prof. Dr. Mustafa BULAT                                                          

Atatürk Üniversite

Güzel Sanatlar Fakültesi

-Yalçın GÖKÇEBAĞ                                                       

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Güzel Sanatlar Bölümü

-Prof. Hasan KIRAN                                                                         

Hacettepe Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

-Prof. Hüsamettin KOÇAN                                                              

Serbest (Sanatçı)

                                                                                                                       

-Doç. Lerzan ÖZEL                                                                           

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

-Prof. Süleyman Saim TEKCAN                                                     

Serbest (Sanatçı)

-Doç. Kemal ULUDAĞ                                                    

Anadolu Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.            

     Kültür ve Turizm Bakanlığı

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü