GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"2018 Troya Yılı” Konulu “Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışması” ​Sonuçları

"2018 Troya Yılı” Konulu “Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışması” Sonuçları

Bakanlığımızca; genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak amacıyla “2018 Troya Yılı” konulu “Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışması” düzenlenmiştir.

Söz konusu yarışmaya başvuru ve seçici kurul değerlendirmesi bu yıl ilk defa https://plastiksanat.kultur.gov.tr/ adresinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilmiştir.

Başvurusu kabul gören 314 afiş tasarımı üzerinden gerçekleştirilen seçici kurul değerlendirmesi; Yrd. Doç. Dr. Didem ÇATAL (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Tasarım Bölümü), Doç.Dr. ALİ SEYLAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı Bölümü), Prof. Dr. Adnan TEPECİK (Başkent Üniversitesi/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Grafik Tasarım Programı), Prof. Dr. İncilay YURDAKUL ( Hacettepe Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Bölümü) ile Bakanlığımızı temsilen Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yarışma sonucuna göre;

•          Başarı Ödülü (10 adet) 7.000.- TL + Başarı Belgesi

•          Mansiyon Ödülü (10 adet) 3.000.- TL + Başarı Belgesi

•          Sergileme ( 30 adet) 500.-TL+ Katılım Belgesi olmak üzere

Toplam 115.000 TL. para ödülü dağıtılacaktır.

Yarışma neticesinde seçici kurul tarafından belirlenen 50 afiş tasarımdan oluşturulacak sergi, 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olup sergi mekânı ve tarihi ayrıca basın yoluyla duyurulacaktır. Yarışma sonucunda ödül, mansiyon ve sergileme alan yarışmacıların listesi ekte yer almaktadır.

Başarı Ödülü, mansiyon ve sergileme alan öğrencilerin ödül tutarlarının kendilerine ödenebilmesi için gerekli dilekçeleri aşağıda kendileri ile ilgili linkten indirerek doldurmaları ve ıslak imzalı olarak Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Altındağ Ankara adresine ivedi olarak kargo/posta ile göndermeleri veya şahsen getirmeleri gerekmektedir. Dilekçede beyan edilen banka hesap numarasının mutlaka ödül sahibine ait olması gerekmektedir.

İrtibat Kişileri: Sıdıka YILMAZ (0312 4705880)

                   Berrak AYDEMİR (312 4705879)

ÖDÜL LİSTESİ.pdf

basari odulu alanlar icin dilekce.doc

mansiyon alanlar icin dilekce.doc

sergileme alanlar icin dilekce.doc