GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Bütçe Bilgi Formları

Formların doldurularak 28.05.2018 tarihi mesai bitimine kadar butcesubesi@kultur.gov.tr
mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Koro , Orkestra ve Topluluklar
bütçe soru formu koro-ork.-top. 2019.xls
2019 yılı taşra birimleri ödenek teklifi formu.xls
2018 yılı taşra birimleri gider bilgi formu.xls

Resim ve Heykel Müzeleri / Güzel Sanatlar Galerileri
2019 yılı taşra birimleri ödenek teklifi formu.xls
bütçe soru formu galeri-resim heykel müzesi 2019.xls
2018 yılı taşra birimleri gider bilgi formu.xls