GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


“Genç Sanat: 4. Güncel Sanat Proje Yarışması” Seçici Kuruluna İlişkin Duyuru

“Genç Sanat: 4. Güncel Sanat Proje Yarışması” Seçici Kuruluna İlişkin Duyuru

Kültür ve Turizm Bakanlığınca; ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla “Genç Sanat: 4. Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenmiştir.

Söz konusu yarışmanın seçici kurul değerlendirmesinin çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek olup seçici kurul aşağıda adı geçen üyelerden oluşturulmuştur.

Değerlendirme sonuçları Bakanlık internet sayfalarından ayrıca duyurulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcileri

Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ (Güzel Sanatlar Genel Müdürü)

Nihat DEĞİRMENCİ (Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı V.)

Akademik/Sanatçı Üyeler

Doç. Esra ALİÇAVUŞOĞLU KARAVELİ (Küratör, Yazar)

Marmara Üniversitesi /Güzel Sanatlar Fakültesi /Temel Eğitim Bölümü

Denizhan ÖZER (Sanatçı, Yazar, Küratör)

Prof. Mümtaz SAĞLAM (Dekan, Sanatçı)

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 

Dr. Andreas TRESKE (Yazar, Yönetmen, Medya Sanatçısı)

Bilkent Üniversitesi/  İletişim ve Tasarım Fakültesi/Sanat Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN (Sanatçı, Yazar, Küratör)

Gazi Üniversitesi /Güzel Sanatlar Fakültesi/ Resim Bölümü