GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


“Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışması” Seçici Kuruluna İlişkin Duyuru

“Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışması” Seçici Kuruluna İlişkin Duyuru

Kültür ve Turizm Bakanlığınca; genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak amacıyla “2018 Troya Yılı” konulu “Genç Sanat: Afiş Tasarım Yarışması” düzenlenmiştir.

Söz konusu yarışmanın seçici kurul değerlendirmesi çevrimici (online)  olarak Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup seçici kurul aşağıda adı geçen üyelerden oluşturulmuştur.

Değerlendirme sonuçları Bakanlık internet sayfalarından ayrıca duyurulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi

Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ (Güzel Sanatlar Genel Müdürü)

Akademik/ Sanatçı Üyeler

- Yrd. Doç. Dr. Didem ÇATAL

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Tasarım Bölümü

-  Doç.Dr. ALİ SEYLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

- Prof. Dr. Adnan TEPECİK

Başkent Üniversitesi/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Grafik Tasarım Programı

- Prof. Dr. İncilay YURDAKUL

Hacettepe Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Bölümü