GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Genç Sanat Kapsamında Düzenlenen “4. Güncel Sanat Proje Yarışması” Ve “2. Afiş Tasarım Yarışması” Na İlişkin Ek Duyuru


Bakanlığımızca önceden ilan edilen duyuruda “Genç Sanat: 4. Güncel Sanat Proje Yarışması”na ilişkin şartnamenin 2. maddesinde yer alan “Genel Açıklamalar” kısmında “Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören tüm T.C. vatandaşı öğrencilerine ve 2017-2018 öğrenim yılı içerisinde mezun olan tüm T.C. vatandaşı katılımcılara açıktır.” ifadesi ile yine 2. Afiş Tasarım Yarışması”nın şartnamenin 2. maddesi olan “Genel Açıklamalar”da “Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans düzeyinde Meslek Yüksekokullarının Grafik Tasarımı Bölümleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleri, İletişim Fakülteleri, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören tüm T.C. vatandaşı öğrencilerine ve 2017-2018 öğrenim yılı içerisinde mezun olan tüm T.C. vatandaşı sanatçılara açıktır.”ifadeleri yer almaktadır.

Ancak “Mimarlık”, “Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık” ve “Sanat Tasarım ve Mimarlık” Fakültelerinde uygulamalı sanat eğitimi gören öğrencilerin Genel Müdürlüğümüze gerek şifahen gerekse yazılı olarak söz konusu yarışmalara katılım sağlama talepleri olmuştur.

Bu kapsamda her iki şartnamede yer alan “Diğer Hususlar” kısmında “Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararları geçerlidir” ifadesi doğrultusunca; söz konusu şartnamelerin ilgili maddelerinde belirtilen fakültelere ek olarak, “Mimarlık”, “Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık,  Sanat Tasarımı ve Mimarlık” gibi alanlarda hâlihazırda eğitim gören T.C vatandaşı öğrencilerin katılım sağlaması Bakanlığımızın karar ve tercihleri doğrultusunda mümkün olabilecektir.

 

Ayrıca her iki yarışma için çevrimiçi  başvuru  web adresi  01 Mart 2018   tarihinden önce Bakanlığımız resmi web sayfalarında duyurulacaktır.
çift_afişler.jpg