GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Özel Tiyatrolar 2017-2018 Sanat Sezonu Yardımları

ÖZEL TİYATROLARDA
REKOR BAŞVURUYA REKOR DESTEK

               Bakanlığımızca özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere, 155 profesyonel, 54 çocuk oyunu, 152 amatör ve 77 geleneksel kategoride olmak üzere toplam 438 özel tiyatro başvuru yapmıştır. Bu rakam, bu zamana kadar Bakanlığımız yardımlarından yararlanmak üzere bir sanat sezonunda yapılan en yüksek başvuru sayısıdır.

              Özel tiyatroların başvuruları, Bakanlığımız Müsteşarı Sayın Ömer ARISAY’un Başkanlığında, Müsteşar Yardımcısı Nihat GÜL, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü A. Nejat BİRECİK, Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Bozkurt KURUÇ, Yönetmen – Tasarımcı M. Nurullah TUNCER ve Dramaturg S. Sümeyye KARAARSLAN’dan oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiştir.

            Değerlendirme Komisyonu, bu zamana kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek miktar olan toplam 5.234.000.-TL ödeneğin, 109 profesyonel, 39 çocuk oyunu, 41 amatör ve 40 geleneksel olmak üzere toplam 229 özel tiyatronun projesine dağıtılmasına karar vermiştir.

             Değerlendirme Komisyonu tarafından, Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek amacıyla son yıllarda olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine öncelik verilmiş, profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen projelerden Türk oyun yazarlarına ait olanlarına bütçe imkânları çerçevesinde ek bir maddi katkı yapılması sağlanmıştır. Bu uygulamanın, son yıllarda Bakanlığımıza başvuru yapan özel tiyatroların daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih etmesine neden olduğu ve bunun sonucunda da Türk tiyatrosunun gelişmesine önemli bir katkı sağlandığı görülmektedir. 2002 yılında profesyonel kategoride başvuru yapan özel tiyatroların yaklaşık %55’i Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih etmişken; 2017 yılında bu oran %80’in üzerinde bir seviyeye yükselmiştir.

Bakanlığımızca maddi destek sağlanan projeler için ilgili kategorinin üzerine tıklayınız.