GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Muğan Festivali

MUĞAN FESTİVALİ

23-26 Ekim 2017 tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Kainat Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 12-16 yaş arası 9. Genç(uşağ) Mugam yarışmasında Türkiye adına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün destek ve katkılarıyla yarışmacı olarak onaltı yaşındaki Muhammet Eren ŞİRİN, Juri üyesi olarak Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürü Hasan ÖZTÜRK’ün ve yarışmacıya eşlik etmek üzere Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şef Yardımcısı Turgay COŞKUN’un (Kanun) katılımı sağlanmıştır.

Yarışmaya Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Cezayir, Mısır, İran, Tunus, Azerbaycan ve Türkiye ile birlikte toplam 19 yarışmacı katılmıştır. Mugam yarışmasının formatı gereği yarışmaya katılan ülkelerin çoğunluğu Türk Cumhuriyetlerinden olduğu için güfteleri Türk dünyasında sevilen divan şairlerimizden Fuzuli ve bu bölgelerde sevilen şairlerin güftelerinden olan eserlere daha çok değer verilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün Jüri üyesi olarak görevlendirilen Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürü Hasan Öztürk'ün koordinatörlüğünde ve yarışmacıya eşlik etmek üzere Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şef yardımcısı ve kanun sanatçısı Turgay COŞKUN’un katılımı ile yarışma formatına uygun Elazığ'ın Harput yöresine ait uşşak makamında klasik gazel, hoyrat ve uzun hava formunda okunan güftesi fuzuliye ait olan "Yarab Belayı Aşk ile Kıl Aşina Beni" ritmik Türk halk müziği formuna uygun İbrahim'i gazel eseri seçilip belirlenmiş ve bu eseri icra etmek için sesiyle tavrıyla iyi yorumlayan yetenekli yarışmacı Muhammet Eren ŞİRİN seçilmiş olup yarışmacı üç ay çalıştırılarak yarışmaya hazırlanmış ve yarışmada iyi bir performans göstererek ikinci olarak hem ülkemiz adına hem Bakanlığımız adına önemli bir derece almıştır.