GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


19. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması ‘nın Seçici Kuruluna İlişkin Duyuru

Kültür ve Turizm Bakanlığınca; Türk İslam Sanatının önemli bir alanı olan Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarımızı dinamik ve güncel tutmak, bu alanda eser veren sanatçıları gelenekten yararlanarak üretmeye özendirmek ve ortaya çıkacak sergi ile sanatçıların son yapıtlarının bir arada görülmesini sağlamak amacıyla, 1986 yılından bu yana iki yılda bir yapılan ve bu yıl 19’uncusu düzenlenecek olan “Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması” kapsamında “Hüsn-i Hat”, “Tezhip”, “Minyatür”, “Çini Deseni”, “Ebru”, “Kalemişi ” ve “ Katı’ ” yarışması’nın düzenlenmesi planlanmıştır.

19. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması’nın seçici kurulu aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşturulmuştur.

                                                                                 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi                   

Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ                               

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü                                

Genel Müdür                                                                

- Prof. Dr. Sitare Turan BAKIR                                                    

- Fuat BAŞAR                                                                 

                   

- Dr. İnci Ayan BİROL                                            

- Semih İRTEŞ                                                                

- Prof. Dr. Muhittin SERİN                                         

- Prof. Dr. M. Hüsrev SUBAŞI                                    

- Prof. Dr. Faruk TAŞKALE                                  

   

- Dürdane ÜNVER                                                   

 

*Yarışma Seçici Kurul Üyeleri soyadı alfabetik isim sırasına göre dizilmiştir.