GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


17. Şefik Bursalı Resim Yarışması Eserlerin İadesi

Bakanlığımızca düzenlenen "17. Şefik Bursalı Resim Yarışması" na katılan sanatçıların eserleri toplama merkezi olarak  Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü'ne iade edilmiştir.
İlgililerin en kısa sürede eserlerini yukarıda belirtilen toplama merkezinden teslim almaları gerekmektedir.