GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


“Genç Sanat: 3. Güncel Sanat Proje Yarışması Sergisi” Eserlerinin İadesi

Ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla “Her Ne Arar İsen, Kendinde Ara” konulu “Genç Sanat: 3. Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenmiştir.

Söz konusu yarışma neticesinde; 09 -28 Mayıs 2017 tarihleri arasında Cermodern’de gerçekleştirilen sergide eserlerin 29 Mayıs 2017 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim alınması gerekmektedir.