GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


17. Şefik Bursalı Resim Yarışması ‘nın Seçici Kuruluna İlişkin Duyuru

Kültür ve Turizm Bakanlığınca; ülkemizin çağdaş resim ustalarından merhum sanatçı Şefik BURSALI’nın anısını yaşatmak, plastik sanatlar alanında sanatçılarımızın çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek ve kalıcı eserler kazandırmak amacıyla, bu yıl “ 17.Şefik Bursalı Resim Yarışması ” düzenlenmiştir.

Sözkonusu yarışmanın seçici kurul toplantısı 25 Nisan 2017 tarihinde (salı günü) Ankara’da yapılacaktır.

17. Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın seçici kurulu aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşturulmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi

- Nihat DEĞİRMENCİ

  (Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı V.

 

- Prof. Dr. Şeniz AKSOY

- Prof. Dr. Ali Osman ALAKUŞ

 

- Nihat KAHRAMAN

 

- Av. Ünsal PİROĞLU

  Şefik Bursalı Ailesi Temsilcisi

*Yarışma Seçici Kurul Üyeleri soyadı alfabetik isim sırasına göre dizilmiştir.