GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


“GENÇ SANAT: 3. GÜNCEL SANAT PROJE YARIŞMASI”NIN SEÇİCİ KURULUNA İLİŞKİN DUYURU

Kültür ve Turizm Bakanlığınca; ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla“her ne arar isen, kendinde ara” konulu “Genç Sanat: 3. Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenmiştir.

 

             Söz konusu yarışmanın seçici kurul toplantısı 18 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olup seçici kurul aşağıda adı geçen üyelerden oluşturulmuştur.

 

 

-          Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ (Güzel Sanatlar Genel Müdürü)

 

-          Nihat DEĞİRMENCİ (Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı V.)

 

-          Doç. Ahu ANTMEN

           Marmara Üniversitesi /Güzel Sanatlar Fakültesi /Temel Eğitim Bölümü

 

-          Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR

           Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Felsefe Bölümü/ Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

 

-          Doç. Dr. Marcus GRAF

           Yeditepe Üniversitesi/  Güzel Sanatlar Fakültesi/ Sanat Yönetimi Bölümü

 

-          Zihni TÜMER

           CERMODERN Yönetici Ortak

 

-          Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN

           Gazi Üniversitesi /Güzel Sanatlar Fakültesi/ Resim Bölümü


 Seçici Kurul Alfabetik Sıraya Göre Yer Verilmiştir.