GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


“Genç Sanat: 3. Güncel Sanat Proje Yarışması”na İlişkin Duyuru

       Kültür ve Turizm Bakanlığınca; ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla “Genç Sanat: 3. Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenecektir.            

       Bu yıl yarışmanın teması; Anadolu coğrafyasında sevgi, hoşgörü, barış ve kardeşlik anlayışının yeşermesinde birlik ve beraberliğin tesisinde çok önemli katkılar sunmuş olan Hacı Bektaşi Veli’nin “Her ne arar isen, kendinde ara” sözü olarak belirlenmiştir. ” 

              
       “Genç Sanat: 3. Güncel Sanat Proje Yarışması için başvurular 07 Nisan 2017tarihine kadar devam edecektir
. GENCSANAT3_FINAL_afiş_son.jpgŞartnameyi indirmek için tıklayın               3güncelsanat_sartnamesi2.pdf
Katılım formlarını indirmek için tıklayın    3güncelsanat_katılım formu.pdf