GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Çok Sesli Koro Eseri Beste Yasrışmasının Seçici Kurulu Belirlendi

Murat Salim TOKAÇ - Güzel Sanatlar Genel Müdürü
 
Rengim GÖKMEN - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sanat Yönetmeni
 
Hasan UÇARSU - Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
                             Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı
                             Öğretim Üyesi
 
Turgay ERDENER - Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
                                Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı
                                Öğretim Üyesi
 
Cem'i Can DELİORMAN - Ankara Çoksesli Korosu Yardımcı Şefi