GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN DUYURUSU

2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin Sahipleri Belli Oldu.Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği’nce 1979 yılından beri her yıl verilmekte olan "Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri", bundan sonra “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri” adıyla tevdi edilecek. Ödüller, özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla Türk kültür ve sanatının gelişmesine, yurt ve dünya düzeyinde yücelmesine katkıda bulunanları Devlet adına ödüllendirme amacını taşımaktadır.Ödüller,Yönetmelik’te belirtilen esaslara riayet edilerek; Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik sanatlar, müzik ve sahne sanatları, sanat tarihi, mimarlık, arkeoloji, halkbilim, sinema ve kütüphanecilik sahalarında ve diğer kültür ve sanat dallarında; eser, uygulama, yorum, sergileme, yayın, araştırma ve inceleme alanlarında ortaya koydukları üstün nitelikli eser ve çalışmalarından dolayı her yıl, yaşayan kişilere, topluluk veya kuruluşlara verilmektedir.Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer ARISOY başkanlığında, Müsteşar Yardımcısı Nihat GÜL, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ümit YARDIM, Anadolu Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Sâlim TOKAÇ, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü A. Nejat BİRECİK’in katılımlarıyla toplanan jüri, 2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’ne lâyık görülen isimleri belirledi.Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda;


Nesrin SİPAHİ (mûsikî),


İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi (Kurum),


Y. Kenan IŞIK (tiyatro),


D. Mehmet DOĞAN (yazın)


Cahit Koytak (şiir ve çeviri)


Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin  sahipleri olarak belirlendi.Nesrin SİPAHİ, emsalsiz nüans ve genişlikteki ses tonu, kendine özgü kıvrak ve güçlü icrası, titiz ve incelikli repertuar seçimi, kadîm bir medeniyetin izdüşümünü yansıtan klâsik eserleri ustalıkla seslendirmesi, zarif tavrı, örnek sanat yaşamı ile genç nesillere nezih bir emsâl teşkil etmesi vasıfları ile ödüle değer görülürken;


İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi,  bilimsel eserlerin estetik yönünü ve öğreticiliğini ortaya koymadaki yalın etkisi, bıraktığı intiba ve kazandırdığı bilgi ile sahip olduğu etkileyici gücü, İslam dünyasının bilimler tarihindeki parlak başarılarını eserler ve belgeleriyle ortaya koyması, bilim tarihi açısından doğuyla batı arasında bir köprü niteliği taşıması ve bu yönleriyle gelecek kuşaklar için özendirici bir örnek teşkil etmesi özellikleri ile layık görüldü.D. Mehmet DOĞAN, Türk dilinin doğru kullanımı üzerine ürettiği yol gösterici düşünceleri; üretken kalemiyle düşünce dünyası, kültür, ilim ve sanata dair çeşitli sorunlara kendine özgü getirdiği bakış açısı ve çözüm bekleyen konulara bilgece yaklaşımı ile ödülün sahibi oldu.


Cahit KOYTAK ,  duru, lirik, derinlikli, 'hikemî' şiirleri yanında,  İngilizce'den  ve Fransızca'dan  yaptığı ustalıklı çeviriler yoluyla kazandırdığı özgün bakış açısı, kökleri medeniyetimizin derinliklerine uzanan düşünce ve görüşlerini her dönemde cesaret,  incelik ve tevazuyla ifade edebilmesiyle genç nesillere seçkin bir örnek teşkil etmesi nedeniyle ödüle değer görüldü.Tiyatro sahasında ödüle değer görülen Y. Kenan IŞIK ise, rol aldığı ve yönettiği tiyatro eserlerinde sergilediği özenli ve üstün nitelikli icra, Türkçemizin kullanımında gösterdiği dikkat ve itina, toplumun tüm kesimlerince takdir görmüş bir oyuncu, yazar ve sunucu olarak kültür sahamıza sunduğu emsalsiz katkı, gülen yüzü ve örnek kişiliği ile uzun yıllar unutulmayacak ve genç nesillere emsal teşkil edecek sanatçı kişiliği ve zarâfeti ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’nin sahipleri arasında yerini almıştır.Ödüller, önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir tören ile sahiplerine tevdi edilecektir.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür ve sanatımıza her biri seçkin eserleri ve örnek hayatları ile katkı sunan kişileri; üstün nitelikli eser ve uygulamalarıyla  takdir toplayan kurum ve kuruluşları halkımız adına ödüllendirmeyi sürdürecektir.