GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AMATÖR TİYATROLAR

AMATÖR TİYATROLAR

Başvuru Belgeleri

a) Başvuru dilekçesi. (ÖRNEK BELGE İÇİN TIKLAYINIZ)

b) Proje bilgilerini içeren Bilgi Formu. (ÖRNEK BELGE İÇİN TIKLAYINIZ)

c) Projenin tahmini maliyet dökümü (ÖRNEK BELGE İÇİN TIKLAYINIZ)

ç) Projede yer alacakların listesi. (ÖRNEK BELGE İÇİN TIKLAYINIZ)

d) Başvuru sahibinin başvurudan önceki sanat sezonunda gerçekleştirdiği oyunlara ilişkin Bilgi Formu. (ÖRNEK BELGE İÇİN TIKLAYINIZ)

e) Cd, usb… gibi dijital ortamda kaydedilerek sunulacak oyun metni.

f) İlgili Vergi Dairesi’nden alınmış, yeni tarihli, başvuru sahibinin vergi borcu bulunmadığına veya borcun yapılandırılarak ödendiğine dair belgenin aslı.

g) Dernekler için, İçişleri Bakanlığı’ndan son iki ay içerisinde alınmış derneğin faal olduğuna ilişkin yazı ile dernek kuruluş sözleşmesinin  aslı veya onaylı örnekleri ile birlikte başvuru belgelerinde imzası bulunan kişinin dernek adına yetkili olduğunu gösteren imza sirküsünün aslı veya onaylı örneği.

Gerçek kişilerde başvuru sahibine ilişkin gerekli bilgiler, TC Kimlik No kullanılarak kurumumuzca temin edilecektir.

*ÖNEMLİ NOT:Gerçek kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki, tüzel kişilerin (dernekler vb.) ise ilgili kurumda kayıtlı adreslerinin kullanmakta olduğu güncel adresleri olması gerekmektedir. Gerçek kişiler, adres kayıt sistemi içerisinde kayıtlı olup olmadıklarını

https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulama.aspx adresinden kontrol edebilirler.

 Kurumumuzca yapılacak kontrollerde adres bilgilerinde farklılık olması durumunda ilgilinin başvurusu işleme alınmadan iade edilecektir.