GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PROFESYONEL TİYATROLAR

PROFESYONEL TİYATROLAR

Başvuru Belgeleri

a) Başvuru dilekçesi. (ÖRNEK BELGE İÇİN TIKLAYINIZ)

b) Proje bilgilerini içeren Bilgi Formu. (ÖRNEK BELGE İÇİN TIKLAYINIZ)

c) Projenin tahmini maliyet dökümü (ÖRNEK BELGE İÇİN TIKLAYINIZ)

ç) Projede yer alacakların listesi. (ÖRNEK BELGE İÇİN TIKLAYINIZ)

d) Başvuru sahibine ilişkin bilgileri içeren Bilgi Formu. (ÖRNEK BELGE İÇİN TIKLAYINIZ)

e) Başvuru sahibinin başvurudan önceki sanat sezonunda gerçekleştirdiği oyunlara ilişkin Bilgi Formu. (ÖRNEK BELGE İÇİN TIKLAYINIZ)

f) Başvuru sahibinin son bir yıl içerisinde çalıştırdığı kişilere ilişkin olarak dolduracağı Mesleki Bilgiler Formu* (ÖRNEK BELGE İÇİN TIKLAYINIZ)

*Mesleki Bilgiler Formu’nun bir örneği başvuru dosyasına eklenecek; WORD BELGESİ olarak hazırlanmış bir örneği de cd, usb… gibi dijital ortamda kaydedilerek sunulacaktır.

g) Cd, usb… gibi dijital ortamda kaydedilerek sunulacak oyun metni.

ğ) Ticaret Odası’ndan son iki ay içerisinde alınmış, başvuru sahibinin adı, adresi, faaliyet konusu (meşgale), işe başlama tarihi ve tescil tarihi bilgilerinin yer aldığı Sicil Tasdiknamesi ve Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti) belgelerinin asılları.

*ÖNEMLİ NOT:Başvuru sahibinin Ticaret Odasından alacağı belgeler ile diğer başvuru belgelerinde yer alan (adres, işe başlama tarihi… vb. gibi) bilgilerin farklılık göstermesi veya Ticaret Odasından alacağı belgelerdeki faaliyet konusu (meşgale) bölümünde tiyatro veya tiyatro yapımcılığı ile ilgili faaliyet kolunun belirtilmemiş olması durumunda başvuru işleme alınmadan iade edilecektir.

h) İlgili Vergi Dairesi’nden alınmış, yeni tarihli, başvuru sahibinin vergi borcu bulunmadığına veya borcun yapılandırılarak ödendiğine dair belgenin aslı.

ı) Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan son iki ay içerisinde alınmış, başvuru sahibinin çalışanlarına ilişkin sigorta prim borcu bulunmadığına veya borcun yapılandırılarak ödendiğine dair belgenin aslı.

i) Başvuru belgelerinde imzası bulunan kişinin başvuru sahibi tiyatro adına yetkili olduğunu gösteren imza sirküsü