GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16. Şefik Bursalı Yarışmasına Katılan Eserlerin İadesi

Bakanlığımızca düzenlenen 16. Şefik Bursalı Resim Yarışmasına katılan sanatçıların eserleri toplama merkezi olarak belirlenen Bursa Güzel Sanatlar Galerisi ile İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü'ne iade edilmiştir.
 
İlgililerin en kısa sürede eserlerini belirtilen toplama merkezlerinden teslim almaları gerekmektedir.