GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17. Devlet Fotoğraf Yarışması