GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2. Genç Güncel Sanat Proje Yarışması”na İlişkin Duyuru

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca; günümüz sanatının başlıca dinamikleri olan fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya, resim, çizim, obje vb. üretimleri, ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, yaratıcı genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla “Birlikte Yaşama Kültürü” konulu “2. Genç Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenecektir.

 

 
 
 
şartname >>>> İndirmek için tıklayın