GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


15.Şefik Bursalı Resim Yarışması'nın Ödül Töreni ve Sergi açılışı