GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Bakanlığımızdan Özel Tiyatrolara Rekor Destek

BAKANLIĞIMIZDAN ÖZEL TİYATROLARA

REKOR DESTEK

            Bakanlığımızca özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere, 123 profesyonel, 43 çocuk oyunu, 142 amatör ve 75 geleneksel kategoride olmak üzere toplam 383 özel tiyatro başvuru yapmıştır.

           

            Özel tiyatroların başvuruları, Bakanlığımız Müsteşarı Sayın Prof. Dr. A. Halûk DURSUN’un başkanlığında, Müsteşar Yardımcısı Nihat GÜL, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ, Devlet Tiyatroları Genel Müdür V. A. Nejat BİRECİK, Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Bozkurt KURUÇ, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Anasanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Suat Nazmi ÖZTURNA ve Sanatçı H. Ulvi ALACAKAPTAN’dan oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiştir.

            Değerlendirme Komisyonu,bu zamana kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek miktar olan toplam 4.590.000.-TL ödeneğin,92 profesyonel, 40 çocuk oyunu, 54 amatör ve 49 geleneksel olmak üzere bu zamana kadar bir sanat sezonunda projesine destek sağlanan en çok sayı olan 235 özel tiyatronunprojesine dağıtılmasına karar vermiştir.

         

            Değerlendirme Komisyonu tarafından, Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek amacıyla son yıllarda olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine öncelik verilmiş, profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen projelerden Türk oyun yazarlarına ait olanlarına bütçe imkânları çerçevesinde ek bir maddi katkı yapılması sağlanmıştır. Bu uygulamanın, son yıllarda Bakanlığımıza başvuru yapan özel tiyatroların daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih etmesine neden olduğu ve bunun sonucunda da Türk tiyatrosunun gelişmesine önemli bir katkı sağlandığı görülmektedir. 2002 yılında profesyonel kategoride başvuru yapan özel tiyatroların yaklaşık %55’i Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih etmişken; 2015 yılında bu oran %75’in üzerinde bir seviyeye yükselmiştir.

 

            Bu yıl, yeni girişimlerin desteklenerek bu alana daçoğulcu ve demokratik bir işleyiş kazandırmak amacıyla 18 profesyonel, 4 çocuk oyunu, 7 amatör ve 1 geleneksel kategoride olmak üzere toplam 30 özel tiyatro Bakanlığımız yardımlarından ilk kez yararlanmaya hak kazanmıştır. Bununla birlikte, daha önce amatör kategoride başvuru yapmakta iken profesyonel kategoride proje sunan 4 özel tiyatro, tiyatroların profesyonelleşerek kurumsal bir kimlik kazanmasını sağlamak adına desteklenmiştir.

 

            Destek alan projelere ait listelere ulaşmak için ilgili kategorinin üzerine tıklayınız.