GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Genç Güncel Sanat Proje Yarışması Sergi Açılışı ve Ödül Töreni


 
 
 
 
 

BASIN BÜLTENİ

 

Konu:“Birlikte Yaşama Kültürü” konulu Genç Güncel Sanat Proje Yarışması Sergisi.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca; günümüz sanatının başlıca dinamikleri olan fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya, resim, çizim, obje vb. üretimleri, ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, yaratıcı genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla, “Birlikte Yaşama Kültürü” konulu “Genç Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenmiştir.

 

Farklı Üniversitelerden genç sanatçıların birlikte yer alacağı yarışma neticesinde düzenlenecek olan sergi; üslup, tür ve malzeme bakımından çeşitliliğe sahip bulunması nedeniyle ve farklı disiplinlerde eser veren genç sanatçıların yapıtlarının yan yana sergilenmesiyle oluşacak eklektik yapı hem serginin kavramsal çerçevesi ile uyum sağlayacak hem de güncel sanatın son yıllardaki gelişimini gözler önüne serecektir. 

 

Bu anlamda proje, sanatçılara belirlenen tema kapsamında kendilerini özgürce ifade etmelerini ve bağımsızca üretmelerini sağlayan bir platform olma çabası taşımaktadır.

Yarışmanın seçici kurul toplantısı; 15.04.2015 tarihinde Prof. Tansel TÜRKDOĞAN başkanlığında, Prof. Zeliha AKÇAOĞLU, Prof. Canan ATALAY AKTUĞ, Prof. Emine Yıldız DOYRAN ve Prof. Dr. Refa EMRALİ ve Bakanlığımızı temsilen Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ ve Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Nihat DEĞİRMENCİ’nin katılımıyla 193 başvuru değerlendirilmiştir.

 

Söz konusu değerlendirme sonucunda; 10 yarışmacı her biri 7.500 TL’lik Başarı Ödülüne, 10 yarışmacı her biri 2.500 TL’lik mansiyona değer bulunarak toplam 100.000 TL’lik ödül dağıtılmıştır. Ayrıca, 68 eser de sergilenmeye layık görülmüştür.  Ödüle ve sergilemeye değer görülen 88 eserden 33 adedi tablo, 26 adedi obje, 24 adedi yerleştirme, 5 adedi ise videodur.

Başarı Ödülü alan yarışmacılar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 

Zekiye BUDAK                           Yaşam Alanı                                        Ağaç            

İrfan DÖNMEZ                           Ben Ve Öteki                                      Forex Üzerine Baskı Mürekkebi

Alper ELİTOK                             Bizi Ayıramazsın                                Dijital Baskı Fotoğraf

Aşkın ADAN ERCAN                 İsmini Sen Koy                                   Video

Arzu EŞ                                      Kurduğumtümdüşlersanaçıkıyor       T.Ü. Akrilik Boya

Bestami GEREKLİ                    Empati Bandı                                      Enstalasyon

Ezgi Ecem OKŞİN                     İsimsiz                                                 Karışık Teknik

Elvan SERİN                             Lemus Timus                                      Deri Üzerine Mürekkepli Kalem

Mustafa SEVİNÇ                       Tahavvül                                           Karışık Teknik

Seniha ÜNAY                              Natürmort Bahçesi                           Yerleştirme

 

 

Mansiyon alan yarışmacılar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 

Aysel ALVER                                           Oyun Alanı                            Video Enstalâsyon

Hüseyin ARICI                                                                                      Karışık Teknik

Saim Cem ARIKAN                                                                              Ahşap

Selim BAŞKURT                                    Kamusal Göz                         Fotoğraf Dijital Baskı

Güvenç CEVİZ                                     Aynı Boşluk Aynı Bakışlar       Fotoğraf Mix Media

Şahin ÇETİN                                         Kent Kırığı                             Dijital Kısa Film

Sultan Burcu DEMİR                             İsimsiz                                   Karışık Teknik

İbrahim Halil Hakkı ERDOĞAN          İnsanlığın Tapınağı               Açık Alevde Cam Şekillendirme

Mehmet KOCAMIŞ                              Beyaz Karanfil                      Video

Özge TOPÇU                                       Koşulsuz Kabul Anıtı           Yerleştirme

 

 

Genç Güncel Sanat Yarışması Sergisi’nin açılışı ve ödül töreni 16 Haziran 2015 tarihinde saat 16.00’da Cer Modern Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olup, sergi 29 Haziran 2015 tarihine kadar görülebilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.

 

 

                    T.C

  Kültür ve Turizm Bakanlığı

                                                                                                         Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü