GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


2016 Yılı Bütçe Hazırlıklarına İlişkin Bilgi Formları

 

01 Haziran 2015 tarihine kadar detaylı bir şekilde hazırlanarak butcesubesi@kultur.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.