GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Türk Müzik Kültürünün Tarihsel Kaynakları “Edvarlar” E-Kitap Olarak Yayımlanıyor…

            Türk müziğinin temel yazılı kaynakları olan edvarlar aynı zamanda yazıldıkları dönemin kültürüne de ayna tuttuklarından Türk kültür ve müzik tarihi açısından büyük öneme sahiptirler. Farsça ve Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış bu metinlerin bilim dünyasına ve tüm ilgililere sunulabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce bir  proje yürütülmüş ve konunun uzmanlarınca yedi eserlik “Türk Müzik Kültürünün Tarihsel Kaynakları Olarak Edvarlar E-Kitap Dizisi” hazırlanmıştır. Dizinin ilk kitabı olan Kırşehirli Yusuf bin Nizameddin’in  RİSÂLE-İ MÛSIKÎ adlı eserini yayımlamaktan kıvanç duyuyoruz. 

 

 

Kırşehirli Yusuf bin Nizameddin - RİSÂLE-İ MÛSIKÎ