GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Genç Güncel Sanat Proje Yarışması'na İlişkin Ek Duyuru

 

“GENÇ GÜNCEL SANAT PROJE YARIŞMASI”NA İLİŞKİN EK DUYURU

Genç Güncel Sanat Proje Yarışması” günümüz sanatının başlıca dinamikleri olan fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya, resim, çizim, obje vb. üretimleri, ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, yaratıcı genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenmektedir.

Bakanlığımızca önceden ilan edilen duyuruda “Genç Güncel Sanat Proje Yarışması”na ilişkin Şartnamenin “Genel Şartlar” kısmında “yarışma ülkemiz üniversitelerinin güzel sanatlar fakültelerinde lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeyde eğitim gören tüm T.C. vatandaşı öğrencilerine açıktır” ifadesi yer alsa da Güzel Sanatlar Fakülteleri dışında uygulamalı sanat eğitimi gören öğrencilerin Genel Müdürlüğümüze gerek şifahen gerekse yazılı olarak söz konusu yarışmaya katılım sağlama talepleri değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda şartnamenin “Diğer” kısmında “Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararları geçerlidir” ifadesi doğrultusunca; söz konusu yarışmaya uygulamalı sanat eğitimi veren Güzel Sanatlar ve Tasarım, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık, Tasarım ve Mimarlık, Güzel Sanatlar Eğitimi, Müzik ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile yine Eğitim Fakülteleri bünyesinde Güzel Sanatlar Eğitimi gibi alanlarda hâlihazırda eğitim gören T.C vatandaşı öğrencilerin katılım sağlaması Bakanlığımızın karar ve tercihleri doğrultusunda mümkün olabilecektir.

Ayrıca “Genç  Güncel  Sanat Proje Yarışması” için son  başvuru   tarihi   10 Nisan 2015   mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü