GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Savaşın 100.Yılında Çanakkale'de Barış adlı beste yarışması teslim tarihi uzatılmıştır

Savaşın 100.Yılında Çanakkale'de Barış adlı beste yarışmasının eser son teslim tarihi
katılımcıların talepleri doğrultusunda 27.03.2015 tarihinden  03.04.2015 tarihine uzatılmıştır.