GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Açıklama

 

 

 

24 Ağustos 2016 tarih 29811 sayılı yeni Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği ile; Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği birleştirilmek suretiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Daha önceki yönetmeliklerde yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Başarı Ödülleri ile Turizm Bakanlığı Altın Hitit Güneşi Ödülü, Turizm Bakanlığı Altın Hitit Güneşi Liyakat Nişanı, Turizm Bakanlığı Turizm Başarı Ödülü, Ulusal ve Uluslararası Çeşitli Ödülleri birleştirilmiş ve yeni isimler almışlardır. Bu kapsamda, yeni yönetmeliğe göre ödüllerin ismi Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Başarı Ödülleri” ve  “Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Verilecek Ulusal ve Uluslararası Çeşitli Ödüller” olarak belirlenmiştir.

Özel Ödüllerin amacı; kültür, sanat ve turizmin gelişmesine katkıda bulunan, söz konusu alanlarda eseri ve hizmeti bulunan ve sektöre doğrudan ve dolaylı olarak başarılı hizmet veren kişi, topluluk, kurum, kuruluş, tesis ve işletmeleri ödüllendirmektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri; yeni yönetmelik kapsamında Kültür ve Turizm olarak iki alanda verilmektedir.

Kültür alanında verilecek Özel Ödül yönetmelik hükmünce; Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik, fonetik ve sahne sanatları, sanat tarihi, mimarlık, arkeoloji, halkbilim, geleneksek Türk süsleme ve el sanatları, sinema, kütüphanecilik, müzecilik gibi kültür ve sanat dallarında eser, uygulama, yorum, sergileme, yayın, araştırma, inceleme alanlarındaki hizmet çalışmaları ile Türk kültür ve sanatını tanıtıcı örnek çalışmaları yapan ve T.C. vatandaşı olan yaşayan kişilere veya topluluk ya da kurum ve kuruluşlara verilir.

Turizm alanında verilecek Özel Ödül ise yönetmelik hükmünce, Turizm imkan ve değerleri ile Türkiye imajının yurt içi ve yurt dışında tanıtımını yapan, bu amaçla yurt içi ve yurt dışında düzenlenen seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival ve turizm çeşitlendirilmesi kapsamına giren yarışma, gösteri gibi benzeri çalışmaları; Türk turizm değerlerinin gelişmesine veya tanıtılmasına katkıda bulunan araştırma, inceleme, etkin hizmet veya örnek çalışmaları; Çevre ve doğanın güzelleştirilmesine yardımcı olan altyapı dahil tüm hizmetleri; Çağdaş turizm anlayışının yerleşmesine ve turizm değerlerinin tanıtılmasına sebep olan eğitim enformasyon ve turist rehberliği çalışmaları yapan kişilere, işletmelere, topluluk ya da kurum ve kuruluşlara ayrıca Türk turizmine katkıda bulunan Bakanlıktan belgeli tesis ve işletmelere verilir.