GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


72. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi

Bakanlığımızca, bu yıl düzenlenen “72. Devlet Resim ve Heykel Yarışması”nın ödül töreni ve sergi açılışı, yayınlanan şartname gereği 2014 yılı Aralık ayında Ankara’da düzenlenmesi planlanmıştı.

 

Ancak, Ülkemiz çağdaş Türk plastik sanatının gelişimi açısından daha fazla sanat çevresine ulaştırmak amacıyla, sözkonusu yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışının2015 yılı içerisinde Bakanlık Makamınca uygun görülecek yer ve zamanda açılması kararlaştırılmıştır.

 

“ 72. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ”nın ödül töreni ve sergi açılışı ile ilgili yer ve tarih belirlendiğinde ayrıca duyurulacaktır.

 

Kamuoyuna duyurulur.