GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü