GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


16.Devlet Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Duyurusu

16. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2014

AMAÇ

Türk Fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, son eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamımıza canlılık kazandırmak ve buna bağlı olarak da fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak, gerektiğinde uluslararası platformda ülkemizi temsil edecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Devlet Fotoğraf Yarışması”nın 16’ncısı düzenlenmiştir.

KONU

1. Anadolu’da İnsan ve Yaşam
2. Anadolu’da Doğal Hayat
3. Anadolu’da Tarihi Yapılar
4. Deneysel Çalışmalar

KATILIM ŞARTLARI:
 
· Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, yaşayan tüm sanatçılara açıktır.
· Fotoğraflar, sayısal ortama kayıtlı olarak gönderilecektir.
· Yarışmaya her kategoride en fazla üç eser gönderilebilir.
· Katılımcı daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş eserleriyle katılabilir.
· Yarışmaya gönderilen eserler, bir CD/DVD’de, uzun kenarı en fazla 100 cm, kısa kenarı 70 cm  geçmeyecek şekilde 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilecektir.
· Eserlerin kaydedildiği CD/DVD’de her kategori için bir dosya oluşturulacak ve fotoğraflar şartnamede belirtilen sıra numarası verilerek ait oldukları dosya içine kaydedilecektir.
· CD/DVD’lerin üzerine en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Örnek(AS5379) CD/DVD’ ye kayıt edilen fotoğraflara, katılımcı kesinlikle kendi ismini yazmayacak, yalnız rumuz ve sıra numarası yazacaktır.
· CD/DVD’ler bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine sadece RUMUZ yazılmalıdır. Katılım formu eksiksiz doldurularak başka bir zarfa konmalı, zarf kapatılmalı ve üzerine yine yalnızca rumuz yazılmalıdır. Her iki zarf, ayrıca hazırlanan gönderim ambalajına konarak gönderilmelidir.
· Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği CD/DVD’deki dosyada belirtilmelidir.
· CD/DVD’lerin posta ya da kargo ile gönderimi sırasında zarar görmemesi için sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmesi gerekmektedir. Gönderim sırasında doğabilecek zararlardan Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
· Katılımcılar formları eksiksiz olarak doldurup imzalayarak göndereceklerdir.
· Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü yaklaşımı/yorumu kullanmakta serbesttirler.
· Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ve Katılım Formları, 18-22 Ağustos 2014 tarihleri arasında aşağıda belirtilen adrese kargo ya da posta ile gönderilmeli veya teslim makbuzu karşılığında elden teslim edilmiş olmalıdır.
· Posta veya kargo ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.
· Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

TOPLAMA MERKEZİ
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Roma Meydanı Hipodrom Cad.
06330 Hipodrom/ANKARA
Tel: 0312 384 42 00/160

SEÇİCİ KURUL
 
16. Devlet Fotoğraf Yarışması Seçici Kurulu aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur:

ASİL ÜYELER                                                    
Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi
İbrahim DEMİREL - Serbest Ankara                      
Yusuf TUVİ - Serbest İzmir                         
Yrd.Doç.Dr. Beyhan ÖZDEMİR - 9 Eylül Üniversitesi İzmir                                                                                         
Kamil FIRAT - Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul                   
                                                                                            
· Seçici Kurul üyelerinin isimleri soyadı alfabetik sırasına göre yazılmıştır.
· Seçici Kurul toplantısı için en az üç üyenin katılımı gereklidir.
· Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul üyesi bulunmaması halinde yeterli sayıda yedek üye çağırılabilir.

DEĞERLENDİRME
 
Seçici Kurul, 2014 yılı Eylül ayı içerisinde Ankara’da toplanarak, her kategoriden ayrı ayrı 3 Başarı Ödülünü ve 20 sergilenmeye değer eseri belirler.

ÖDÜLLER
 
16.Devlet Fotoğraf Yarışması’nda, Başarı ödülüne değer görülecek her bir kategorideki üç eser için;
3.000.-TL  ve Başarı Belgesi verilecektir.
Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

TELİF HAKKI
 
Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Koleksiyonuna ait olacaktır.
Yarışma sonunda ödül alan eserler, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ödüle değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

SERGİLEME
 
16. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi, 2014 yılı Eylül ayında İzmir’de açılacaktır.

ESERLERİN İADESİ
 
Sergi bitiminden sonra Bakanlığımıza gönderilmiş olan CD/DVD’ler bir ay içerisinde sanatçılar tarafından elden geri alınabilir. Bu süre içinde geri alınmayan CD/DVD’ler bir komisyon tarafından imha edilecektir.
DİĞER
 
· Katılım Formları ve Şartnameler, Valiliklerden (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri), ilgili Fakülte ve Derneklerden alınabilir, Bakanlığımız web sitesi www.kulturturizm.gov.tr veya guzelsanatlar.gov.tr. adresinden de indirilebilir. Fotokopi ile çoğaltılabilir.
· Başarı ödülü alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar Kültür ve Turizm Bakanlığınca sergilenecektir.
· Kültür ve Turizm Bakanlığı, sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür v.b. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.
· Kültür ve Turizm Bakanlığı, yarışmaya teslim edilen eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek aksaklıklarda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyon’un kararı geçerlidir.
· Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
KATILAN TÜM SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.
 
form İndirmek için sağ klik hedefi farklı kaydet